Cennik

Cennik

Okresowe badania techniczne +

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki +

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska +

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska +

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu +

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów +

Do podanych cen należy doliczyć 1 zł opłaty ewidencyjnej pobieranej do każdego badania technicznego (Dz.U. 2019, poz. 2546 z późniejszymi zmianami).