Coroczne okresowe badanie techniczne pojazdu jest niezbędne dla wszystkich aut, które chcą poruszać się na polskich drogach. Tego rodzaju badanie może zostać wykonane w stacji kontroli pojazdów. Co zrobić jeżeli nasze auto nie przejdzie takiego badania i nie zostanie dopuszczone do ruchu drogowego?

Po co wykonuje się przegląd techniczny?

Nie bez powodu obowiązkiem jest posiadanie aktualnego badania technicznego pojazdu. Zadaniem stacji kontroli pojazdów jest sprawdzenie czy dany pojazd nie stanowi zagrożenia zarówno dla osób znajdujących się w pojeździe jak i innych uczestników ruchu drogowego. W tym celu dokonuje się diagnozy i oceny sprawności układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, wydechowego, oświetlenia, nadwozia, stanu ogumienia oraz czy dany pojazd posiada wymagane, podstawowe wyposażenie, jak trójkąt ostrzegawczy czy gaśnica.
Co więcej, sprawdzane jest to czy samochód nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Koszt przeglądu technicznego samochodu

Koszt badania technicznego samochodu osobowego ustawowo wynosi 98 zł. Cena ta będzie wyższa jeżeli diagnozowane auto posiada instalację gazową – wtedy za badanie zapłacimy nawet 161 zł. Należy zaznaczyć, że nawet jeżeli dane auto nie przeszło badania technicznego to pieniądze nie zostaną zwrócone. Co więcej, w takim przypadku konieczne będzie poddanie pojazdu cząstowemu badaniu technicznemu, który jest dodatkowo płatny.

Co należy zrobić jeżeli pojazd nie przeszedł przeglądu technicznego?

Przegląd samochodu Lublin

Jeżeli nasz samochód nie przeszedł badania technicznego, pracownik stacji diagnostycznej wystawia odpowiednie zaświadczenie na temat usterki, która musi być usunięta w przeciągu 14 dni od badania. Dzięki czemu możemy poruszać się pojazdem, a po wyeliminowaniu wady jesteśmy zobowiązani zgłosić się do tego samego punktu kontroli i poddać ponownej diagnozie. W tym przypadku nie ponosimy całkowitego kosztu kontroli, a jedynie koszt cząstkowy. Jeżeli ponowna kontrola nastąpi po upływie wyznaczonych 14 dni to właściciel pojazdu poniesie całkowity koszt badania technicznego. Istnieją również przypadki w których stan techniczny pojazdu jest na tyle poważny, że pracownik stacji kontroli odbiera nam dowód rejestracyjny na miejscu, co wiąże się z brakiem możliwości poruszania się danym autem po drodze.

Brak przeglądu technicznego podczas kontroli drogowej

Co się stanie jeżeli nie usuniemy danej usterki w przeciągu 14 dni od kontroli, a nasze auto zostanie poddane kontroli drogowej? Niestety w takim przypadku drogówka ma obowiązek konfiskaty dowodu rejestracyjnego pojazdu, jednocześnie wystawiając zezwolenie na poruszanie się pojazdem w danym terminie – dzięki czemu kierowca unika unieruchomienia pojazdu i konieczności wzywania lawety.
W przypadku braku aktualnego badania technicznego musimy także liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Policjant ma prawo ukarać kierującego mandatem w wysokości do 500 zł.
Konsekwencje mogą być jeszcze większe, jeżeli bez aktualnego przeglądu technicznego będziemy uczestnikami kolizji drogowej. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłacenia odszkodowania oraz obciążyć kosztami kolizji kierowcę bez aktualnego badania technicznego pojazdu.
Jeżeli nie chcesz ponieść konsekwencji finansowych i prawnych związanych z brakiem aktualnego przeglądu technicznego, to koniecznie udaj się do naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Kamel Team przed upływem 12 miesięcy od ostatniego badania technicznego. Nie ma potrzeby wcześniejszej rezerwacji terminu!