Pojęcie zbieżności kół jest często mylone z kontrolą geometrii kół. Sprawdzanie zbieżności kół stanowi jedynie jeden z podstawowych etapów poprawnie przeprowadzonej kontroli geometrii kół.
Poza zbieżnością, na kontrolę geometrii składa się także kontrola kąta pochylenia kół, wyprzedzenia osi zwrotnicy oraz kąta pochylenia zwrotnicy.

Czym w takim razie jest zbieżność kół? Zbieżność jest pojęciem określającym położenie kół przednich, bądź tylnych pojazdu względem siebie. Jeżeli są one skierowane do wewnątrz to mowa wtedy o zbieżności dodatniej, a jeżeli do zewnątrz to o zbieżności ujemnej (rozbieżności).

Natomiast jeżeli chodzi o kąt pochylenia kół, patrząc na koło od frontu lub od tyłu, jest to kąt zawarty między płaszczyzną koła, a pionem. Jeśli koło pochylone jest względem płaszczyzny do środka pojazdu, wtedy mamy do czynienia z pochyleniem ujemnym, a jeżeli do zewnątrz – z pochyleniem dodatnim.

Kolejny parametr, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy, to zmienna określana podczas widoku pojazdu z przodu lub z tyłu. Jest to kąt pochylenia sworznia zwrotnicy koła względem prostej pionowej.

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy stanowi kąt odchylenia sworznia zwrotnicy od linii pionowej do płaszczyzny jezdni, widoczne z boku pojazdu.

Jakie są objawy nieprawidłowej geometrii kół?

Nieprawidłowa geometria kół daje objawy szczególnie w pojazdach z nieprawidłową rozbieżnością kół. Taki pojazd podczas swobodnej jazdy na wprost, wyraźnie ściągany jest do jednej strony. Kolejnym symptomem, świadczącym o tym, że potrzebna jest kontrola geometrii, jest spowolniona reakcja pojazdu na ruchy kierownicą oraz pisk opon podczas skręcania. Do objawów nieprawidłowej zbieżności bądź geometrii możemy zaliczyć także zmienione położenie kierownicy oraz wyraźna, nierównomierna ścieralność opon. Każdy z tych przypadków powinien zostać zdiagnozowany przez wykwalifikowanych mechaników.

Kontrola geometrii kół Lublin Kiedy udać się na kontrolę geometrii kół?

Oczywiście do pierwszych i oczywistych przesłanek, które powinny zmobilizować nas do wizyty u diagnosty będą wszystkie objawy wymienione powyżej. Istnieją jednak sytuacje w których kontrola geometrii kół jest konieczna, nawet bez skłaniających nas do tego symptomów. Zaliczamy do nich:

– zakup używanego samochodu, szczególnie jeżeli nie jest nam znana jego historia,
– użytkowanie samochodu po zmianie któregoś z elementów układu kierowniczego lub zawieszenia pojazdu,
– kolizja bądź wypadek, w którym uszkodzone zostało co najmniej jedno z kół.

Po co sprawdzać geometrię kół?

Pojazd który posiada prawidłową, czyli dostosowaną do pojazdu i stylu jazdy, geometrię kół, zdecydowanie łatwiej się prowadzi, jazda nim jest komfortowa i bezpieczniejsza, w związku z mniejszym prawdopodobieństwem wpadnięcia w poślizg i utraty kontroli nad pojazdem. Co więcej, taki pojazd jest bardziej ekonomiczny ze względu na mniejszą ścieralność opon oraz zredukowane zużycie paliwa.

Geometria kół 3D

Pomiar geometrii kół 3D jest najdokładniejszym badaniem ustawienia kół jakie można wykonać. Pomiar ten obejmuje sprawdzenie aż do 32 parametrów oraz porównanie ich z parametrami katalogowymi. Wszystko odbywa się przy pomocy specjalnego sprzętu wysokiej klasy, wyposażonego w specjalne kamery, dające możliwość ustawienia wszystkich parametrów jednocześnie. Do sprawdzanych parametrów zaliczamy między innymi:
– rozstaw kół i osi,
– kąty pochylenia kół, kąty wyprzedzania osi zwrotnic, kąty pochylenia osi zwrotnic, kąty centrowania, kąty Ackermana kół osi przedniej,
– różnice między kątami skrętu kół,
– przesunięcie kół przednich i tylnych na osiach,
– nierówność osi,
– śladowość kół jezdnych.