W Sejmie przegłosowano nowelizacje ustawy „Prawa o ruchu drogowym”, która wprowadzi liczne, w wielu przypadkach istotne zmiany dotyczące między innymi wysokości mandatów oraz grzywien za wykroczenia drogowe. Znajdują się tam także nowe zapisy na temat wysokości składki OC oraz punktów karnych. Owe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wysokość mandatów w 2022 roku

Przegłosowana ustawa drastycznie zwiększa wysokość kary grzywny za wykroczenia drogowe nakładane przez sąd. Dotychczas sąd mógł zasądzić karę w wysokości do 5 tys. złotych. Od stycznia 2022 kara ta będzie mogła wynosić nawet 30 tys. zł. Wzrosną także kwoty mandatów jakie policja będzie mogła wystawić na skutek wykroczeń – do 5 tys. zł. Jeżeli kierowca otrzyma mandat za kilka różnych wykroczeń jednocześnie, wtedy będzie wynosił on do 6 tys. zł. Natomiast jeżeli kierowca pojazdu nie będzie chciał wskazać właściciela auta którym poruszał się podczas wykroczenia, kara grzywny będzie wynosiła do 8 tys. zł.

Nowe wysokości kar za wykroczenia drogowe

1. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości
Obecnie, jeżeli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 30km/h grozi mu od 200 do 300 zł mandatu. Po nowelizacji ustawy grzywna będzie wynosiła 800 zł. Co więcej, jeżeli do danego występku doszło drugi raz w ciągu dwóch lat to dana grzywna będzie wynosiła nie mniej niż dwukrotność kary, czyli 1600 zł.

2. Wyprzedzanie na zakazie
Za dokonanie manewru wyprzedzania w miejscu niedozwolonym będzie groziła kara grzywny nie niższa niż 1 tys. zł. Jeżeli kierowca zostanie ukarany za to samo przewinienie drugi raz w ciągu dwóch lat to kawa ta ulega podwojeniu.

3. Niebezpieczne zachowania w obrębie przejścia dla pieszych
Wszystkie zachowania wpływające negatywnie na bezpieczeństwo pieszego przy przejściu dla pieszych, będą podlegać karze grzywny o wysokości co najmniej 1,5 tys. zł. Mowa tutaj o wyprzedzaniu przed i na przejściu dla pieszych, wymijaniu pojazdu, który zatrzymał się, aby pieszych przepuścić na przejściu, ale także za jazdę po chodniku czy przejściu dla pieszych. Jeżeli podobne zachowania powtórzą się w przeciągu 2 lat to grzywna wzrasta do kwoty równej lub wyższej niż 2,5 tys. zł. W przypadku jeżeli podczas tych niebezpiecznych manewrów dojdzie do zagrożenia zdrowia lub życia pieszego, wtedy sąd może zasądzić zakaz prowadzenia pojazdów.

Nowelizacja przepisów drogowych 20224. Uszkodzenie ciała bądź mienia na skutek niezachowania wystarczającej ostrożności
Nowelizacja ustawy przewiduje kary dla kierowców, którzy swoją nieostrożnością i niebezpiecznym zachowaniem na drodze przyczynili się do uszkodzenia ciała bądź mienia innych uczestników drogowych. Mowa tutaj o karze grzywny nie mniejszej niż 1,5 tys. zł. W przypadku jeżeli sprawca był pod wpływem alkoholu, kara ta będzie wynosić nie mniej niż 2,5 tys. zł, natomiast jeżeli jest to powtórne zdarzenie tego typu w ciągu 2 lat od ukarania to kara ta zostanie podwojona.

5. Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych
Od stycznia 2022 kara grzywny za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych będzie podchodziło pod karę aresztu bądź grzywny, wynoszącej od 2,5 tys. zł w górę. Natomiast jeżeli kierowca będzie poruszał się pojazdami niemechanicznymi, wtedy grozi mu kara więzienia bądź grzywny nie mniejszej niż 1 tys. zł.

6. Jazda samochodem bez prawa jazdy
Kierowcom, którzy pomimo braku dokumentu zezwalającego na poruszanie się danym pojazdem, będzie groziła kara grzywny, nie mniejsza niż 1,5 tys. zł. Podobnie jak w innych przypadkach, jeżeli kierowca zostanie „złapany” na jeździe bez uprawnień drugi raz w przeciągu dwóch lat to kara ta ulegnie podwojeniu.

Nowe zasady wyliczania składki OC

Od stycznia 2022 roku duże znaczenie podczas wyliczania składki OC na nasze auto będzie miała historia naszych wykroczeń oraz przyznanych punktów karnych. Od nowego roku ubezpieczyciele mają mieć wgląd do danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Co za tym idzie, kierowcy, którzy mają tendencję do częstych wykroczeń drogowych będą mieli wyznaczane wyższe składki ubezpieczenia niż Ci, którzy jeżdżą poprawnie, zgodnie z przepisami.

Punkty karne

Wg ustawy, od nowego roku przyznane punkty karne za dane wykroczenie będą usuwane tylko jeżeli mandat zostanie opłacony, a okres 2 lat po których dane punkty będą usuwane, naliczany będzie od daty wpłaty kary grzywny.
Zwiększony zostanie także górny limit punktów za dane wykroczenie. Dotychczas wynosił on 10 punktów – po zmianach będzie to 15. Bez zmian zostaje ilość punktów przy których kierowcy zostaje odebrane prawo jazdy: 24 punkty w przypadku kierowców, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż 1 rok, oraz 20 jeżeli chodzi o kierowców z prawem jazdy od mniej niż roku.

Zmiany w ściąganiu należności za kary grzywny

Nowelizacja ustawy przynosi także nowe rozwiązania mające na celu łatwiejsze ściąganie zasądzonych kar. Ustawa wskazuje, że Urząd Skarbowy będzie mógł zająć nadpłatę podatku w ramach egzekwowania zapłaty grzywny.

Kary za fałszowanie tachografów

Nowa ustawa przewidziała także wyższe i bardziej dotkliwe kary dla zawodowych kierowców, którzy manipulują działania tachografu, mając na cele zwiększenie czasu wykonywanej przez siebie pracy. W takim przypadku kierowcy grozi odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Jeżeli takie wykroczenie będzie miało miejsce powtórnie, wtedy kara wydłuża się do 6 miesięcy.