Ruch drogowy to jedna z najważniejszych sfer naszego codziennego życia, która wpływa na nasze bezpieczeństwo, komfort i wygodę podczas poruszania się po drogach. W związku z tym, konieczne jest ciągłe ulepszanie i dostosowywanie przepisów drogowych do zmieniających się potrzeb i warunków na drogach. W kilku etapach w 2022 roku w Polsce zostały wprowadzone ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Celem tej nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz zachęcenie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zmiany te dotyczą m.in. obowiązku noszenia elementów odblaskowych, limitu prędkości dla motocykli, kar za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wprowadzenia nowych znaków drogowych. Warto zaznaczyć, że te zmiany są ważne nie tylko dla kierowców, ale również dla pieszych i rowerzystów, którzy również powinni być świadomi nowych przepisów i stosować się do nich.

W dalszej części wpisu szczegółowo omówimy te zmiany, aby pomóc Wam lepiej zrozumieć ich znaczenie i wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu

Od 31 stycznia 2022 roku kierowcy mają możliwość czasowo wycofać z ruchu nieużywany pojazd. Taki krok został wprowadzony z myślą o właścicielach poważnie uszkodzonych samochodów, którzy będą mogli naprawić swój pojazd bez obawy o comiesięczne opłaty związane z ubezpieczeniem OC. Warunkiem wyrejestrowania auta na czas naprawy jest awaria najważniejszych elementów konstrukcyjnych takich jak nadwozie, podwozie lub rama, a także zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego powstałego w wyniku wypadku czy stłuczki.

Wyrejestrowanie pojazdu możliwe jest na okres od 3 do 12 miesięcy dzięki czemu opłacane składki mogą zostać zmniejszone, wg prawa o co najmniej 95% wartości ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że nawet czasowo wycofane auto musi posiadać ważną polisę OC. Po upływie terminu należy ponownie przywrócić pojazd do ruchu, co wiąże się z koniecznością dostarczenia zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego. Kolejne wyrejestrowanie auta jest możliwe nie wcześniej niż po 3 latach.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu wiąże się z kosztami. Za 2 pierwsze miesiące zapłacimy 80 zł, natomiast od 3 do 12 miesięcy – 4 zł za każdy kolejny miesiąc.

Czy trzeba przerejestrować samochód po zakupie?

Od listopada 2022 roku w Polsce wprowadzono nowelizację przepisów drogowych, która wprowadziła kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest kwestia przerejestrowywania samochodu po zakupie. W przeszłości przerejestrowywanie pojazdu było obowiązkowe po zmianie właściciela, ale od tego momentu stało się ono zbędne. Zniesiona została także regionalizacja posiadanego samochodu i nie ma konieczności zmiany tablic rejestracyjnych pojazdu po jego zakupie.

Dzięki wprowadzonej zmianie kupujący pojazd nie musi już martwić się o dodatkowe formalności i koszty związane z przerejestrowywaniem. Zmiana właściciela jest teraz odnotowywana automatycznie przez system i nie jest konieczne jej potwierdzanie na papierze.

Należy jednak pamiętać, że nadal konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej i wprowadzenie zmian w dokumentach pojazdu, takich jak dowód rejestracyjny czy ubezpieczenie.

Zmiana znaków drogowych w 2022 roku.

Zmiany w funkcjonujących już znakach drogowych jak i wprowadzenie nowych znaków ma na celu dostosowanie oznakowania do zmienionych bądź wprowadzonych w 2022 roku przepisów drogowych.

Zmieniony został wygląd znaku D-39, czyli znaku określającego limity prędkości w terenie zabudowanym jak i autostradach i drogach ekspresowych. Zmiana ta dotyczyła zarówno zmienionych wartości jak i drobnych poprawek graficznych.

Wprowadzono także zmianę, która wnosi, że znaki: E-9 „drogowskaz do muzeum”, E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”, E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”, E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”, E-22c „informacja o obiektach turystycznych” od teraz mogą zostać wzbogacone o symbol światowego dziedzictwa UNESCO.

Poprawce uległ także sposób oznakowania postoju taksówek. Od teraz za znak symbolizujący początek postoju uważa się znak D-19, a koniec oznaczany jest znakiem D-20. W niektórych przypadkach możliwe jest także oznakowanie postoju jednym znakiem – D-19. Dotychczas oznakowanie postoju było odwrotne i to znak D-20 symbolizował jego początek, a D-19 koniec.

Pozostałe zmiany w ruchu drogowym wprowadzone w 2022 roku.

W 2022 r. wprowadzono nowe przepisy drogowe, które dotyczą m.in. ograniczenia prędkości dla motocykli. W terenie zabudowanym prędkość maksymalna dla tych pojazdów została zmniejszona z 50 km/h do 40 km/h. Zmiana ta jest związana z chęcią zwiększenia bezpieczeństwa na drogach dla motocyklistów jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Nie bez przyczyny – to właśnie motocykliści są najbardziej narażeni podczas wypadku na utratę zdrowia bądź życia.

Od 2022 roku, kierowcy samochodów osobowych i motocykli są zobowiązani do noszenia elementów odblaskowych w razie konieczności poruszania się po drodze w warunkach słabego oświetlenia, czyli w godzinach wieczornych i porannych. Obowiązek ten dotyczy również rowerzystów i pieszych. Elementami odblaskowymi mogą być opaski, nakolanniki, naszywki czy kamizelki, które zwiększają widoczność użytkownika drogi dla innych uczestników ruchu. Kierowcy oraz pozostali uczestnicy ruchu drogowego, którzy nie będą stosować się do tego przepisu, mogą być ukarani mandatem w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Rok 2022 przyniósł także zmiany w zakresie badania pojazdu przeprowadzonego w stacjach diagnostycznych. Diagności przeprowadzający kontrolę samochodu mają obowiązek zapytania kierowcy czy jego pojazd posiada eCall, czyli system szybkiego powiadamiania odpowiednich służb o wypadku drogowym bądź kolizjach. System ten znajduje się we wszystkich pojazdach wyprodukowanych po 2018 r., a przed rokiem 2018 montowany był w wybranych modelach. W związku z wprowadzonymi zmianami, diagności mają obowiązek jego kontroli i sprawdzenia poprawności działania.