Wraz z początkiem 2022 r. wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który zdecydowanie zaostrzył kary finansowe za wykroczenia drogowe. Wpis na ten temat dostępny jest tutaj: Nowelizacja przepisów drogowych 2022. Nie minął rok jak w życie wchodzi nowy taryfikator – tym razem dotyczący punktów karnych. Dnia 17.09.2022 znacząco została zwiększona ilość punktów karnych przyznawanych za dane wykroczenia. Wysokość kar jest na tyle duża, do 15 punktów za jedno wykroczenie, że wystarczą dwa, aby zostało nam odebrane prawo jazdy. Dla przypomnienia, w Polsce prawo jazdy traci się po zebraniu 24 punktów, bądź 20 w przypadku kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok.

Nowo wprowadzone kary skierowane są przede wszystkim do kierowców, którzy notorycznie łamią przepisy drogowe i bez względu na nakładane im mandaty i kary stanowią zagrożenie na drodze dla innych uczestników ruchu drogowego. Nagminne niestosowanie się do panujących przepisów znacznie szybciej skutkować będzie odbiorem uprawnień do prowadzenia pojazdów.

System podwojonych kar – co to jest?

Wraz z nowym taryfikatorem, w życie weszły przepisy odnośnie podwojonych kar. Co to takiego? System podwojonych kar to nowość w polskim kodeksie karnym. Stanowi on o tym, że jeżeli dany kierowca zostanie złapany na tym samym wykroczeniu drugi raz w ciągu 2 lat od poprzedniego wykroczenia, to wysokość kary będzie dwukrotnie wyższa niż za pierwszym razem. System recydywy będzie odnosił się jedynie do wybranych, tych najcięższych i najniebezpieczniejszych wykroczeń, takich jak:

– przekroczenie maksymalnej dopuszczanej prędkości (do 5000 zł i 15 punktów karnych),
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (3000 zł w przypadku recydywy),
– wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (3000 zł w przypadku recydywy),
– wymijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, w celu ustąpienia pierwszeństwa (3000 zł w przypadku recydywy),
– niezastosowaniu się do obowiązującego zakazu wyprzedzania (2000 zł w przypadku recydywy),
– wjeżdżanie na tory po opuszczeniu szlabanu, bądź jeżeli zapalone są czerwone sygnalizatory (4000 zł w przypadku recydywy),
– prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających (5000 zł w przypadku recydywy).

Za co najwięcej punktów karnych?

Po wejściu zmian w taryfikatorze najwięcej punktów karnych, czyli 15, otrzymamy między innymi jeżeli spowodujemy wypadek drogowy, nie udzielimy pomocy ofiarom wypadku oraz za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Najwyższa kary w postaci maksymalnej liczby punktów karnych grozi jeżeli:
– nie ustąpimy pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, bądź wchodzącemu na przejście,
– nie zatrzymamy pojazdu i nie umożliwimy pokonania przejścia dla pieszych przez osoby niepełnosprawne,
– wyprzedzimy na przejściu dla pieszych,
– nieumyślnie spowodujemy wypadek drogowy, w wyniku którego jeden z uczestników odniósł obrażenie ciała zawarte w art. 157 par. 1, zmarł bądź wystąpił u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu,
– prowadzimy pojazd po cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów,
– nie udzielimy pomocy ofiarom wypadku drogowego,
– nie będziemy stosować się do sygnałów mających na celu poinformowanie nas o konieczności zatrzymania się do kontroli drogowej,
– przekroczymy prędkość o 71 km/h i więcej,
– nie zastosujemy się do znaku zakazu wyprzedzania,
– wjedziemy na przejazd kolejowy mimo opuszczonego szlabanu i/lub czerwonego światła sygnalizacji świetlnej,
– wjedziemy na przejazd kolejowy za którym nie ma wystarczającej ilości miejsca do jego opuszczenia,
– będziemy jechać po autostradzie bądź drodze ekspresowej pod prąd,
– przewozimy więcej niż 2 dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z prawem,
– przewozimy 10 lub więcej pasażerów ponad ilość dozwoloną i zapisaną w dowodzie rejestracyjnym.

Co ile usuwane są punkty karne?

Do momentu wprowadzenia zmian, pozyskane punkty były usuwane automatycznie, po roku od ich zdobycia. Była także możliwość wyzerowania ilości posiadanych punktów, poprzez odbycie specjalnego, odpłatnego kursu. W ramach wprowadzonych zmian, zniesiono możliwość uczestnictwa w kursie w celu wyzerowania konta, natomiast zdobyte punkty samoistnie będą usuwane dopiero po 2 latach od dnia zapłacenia grzywny – nie od czasu ich uzyskania, tak jak to miało miejsce do tej pory.