Normy EURO dotyczące emisji spalin są kluczowym elementem regulacji mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z pojazdów samochodowych. Wprowadzone po raz pierwszy w 1992 roku przez Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych ds. Europy (UNECE), normy EURO stały się standardem dla branży motoryzacyjnej w Europie i wielu innych krajach na całym świecie.

Czym są normy EURO?

Normy EURO to zestaw regulacji dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, takich jak tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM), węglowodorów (HC) i tlenków węgla (CO), generowanych przez pojazdy samochodowe napędzane silnikami spalinowymi. Normy te mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na jakość powietrza i zdrowie ludzi.

Rodzaje norm EURO

Od czasu wprowadzenia pierwszych norm EURO w 1992 roku, wprowadzono kolejne, coraz bardziej rygorystyczne wersje tych regulacji. Oto niektóre z kluczowych norm:

 • Norma EURO 1 (1992)
  Norma EURO 1 była pierwszym etapem w regulacji emisji spalin. Skupiała się na ograniczeniu emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM). Wprowadzała podstawowe wymagania dotyczące limitów emisji dla pojazdów silnikowych napędzanych benzyną oraz olejem napędowym.
 • Norma EURO 2 (1996)
  Norma EURO 2 kontynuowała dążenie do redukcji emisji NOx i PM. Wprowadzała bardziej rygorystyczne limity dla tlenków węgla (CO) i węglowodorów (HC), skupiając się na zmniejszeniu emisji tych zanieczyszczeń.
 • Norma EURO 3 (2000)
  W normie EURO 3 wprowadzono dalsze ograniczenia dla emisji CO, HC, NOx i PM. Norma ta również wprowadziła wymagania dotyczące emisji cząstek stałych (PM) dla pojazdów z silnikami diesla oraz zaczęła się skupiać na testach emisji podczas jazdy w warunkach rzeczywistych.
 • Norma EURO 4 (2005)
  Norma EURO 4 była istotnym krokiem w kierunku ograniczenia emisji. Wprowadzała znaczące limity dla emisji CO, HC, NOx i PM. Kluczowym elementem było skupienie na wprowadzeniu bardziej rygorystycznych testów emisji, również podczas jazdy w warunkach rzeczywistych.
 • Norma EURO 5 (2009)
  Norma EURO 5 kontynuowała redukcję emisji głównych zanieczyszczeń: CO, HC, NOx i PM. To w tej normie wprowadzono wymóg ograniczenia emisji NOx podczas jazdy w warunkach rzeczywistych, co miało na celu zminimalizowanie różnic między wynikami testów laboratoryjnych a rzeczywistą emisją na drodze.
 • Norma EURO 6 (2014)
  Obecnie obowiązująca norma, EURO 6, to najbardziej rygorystyczny zestaw wymagań. Norma ta wprowadza bardzo niskie limity emisji CO, HC, NOx i PM. Podobnie jak w przypadku normy EURO 5, EURO 6 nadal koncentruje się na testach emisji podczas jazdy w realistycznych warunkach drogowych, aby zminimalizować lukę między wynikami laboratoryjnymi a rzeczywistymi emisjami.
 • Norma EURO 6c (2017)
  Norma EURO 6c była pośrednim etapem pomiędzy normą EURO 6 a bardziej rygorystycznymi standardami, jakie przyniosła norma EURO 6d. Wprowadzona w 2017 roku, norma ta dalej zwiększała ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx) podczas jazdy w warunkach rzeczywistych oraz w laboratorium. Dodatkowo, norma EURO 6c wprowadzała bardziej rygorystyczne limity emisji węglowodorów (HC) i tlenków węgla (CO).
 • Norma EURO 6d TEMP (2017)
  Norma EURO 6d TEMP (czasowo ograniczona) była przejściowym etapem wprowadzonym w odpowiedzi na kontrowersje związane z faktycznymi emisjami samochodów w warunkach drogowych, które były znacznie wyższe niż wyniki testów laboratoryjnych. Norma ta wprowadzała jeszcze bardziej rygorystyczne testy emisji podczas jazdy w rzeczywistych warunkach, zwane tzw. testem RDE (Real Driving Emissions), które oceniają emisje podczas faktycznej jazdy na drodze. Norma ta również stawiała restrykcyjne wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń od momentu uruchomienia pojazdu, a nie tylko podczas stabilnej jazdy.
 • Norma EURO 6d-ISC-FCM (2021)
  Norma EURO 6d-ISC-FCM to ostatni etap normy EURO 6, która stała się obowiązująca od stycznia 2021 roku. Jest to wynik działań zmierzających do jeszcze dokładniejszego odzwierciedlenia rzeczywistych emisji pojazdów podczas jazdy. Norma ta wprowadza testy emisji w szerszym zakresie warunków drogowych, obejmuje także testy w niskich temperaturach, na dużych wysokościach i podczas jazdy po autostradach.

Dlaczego normy EURO są ważne?

Normy EURO mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości powietrza i zdrowia publicznego. Emisje zanieczyszczeń powietrza z pojazdów mogą prowadzić do smogu, problemów z oddychaniem, a nawet poważnych chorób serca i układu oddechowego. Dlatego ograniczanie tych emisji ma ogromny wpływ na jakość życia ludzi i stan środowiska.

Wprowadzając coraz bardziej rygorystyczne normy, branża motoryzacyjna musi inwestować w nowe technologie, takie jak filtry cząstek stałych, katalizatory SCR (selektywna redukcja katalityczna) i systemy recyrkulacji spalin (EGR), aby spełnić te wymagania. To z kolei przyspiesza rozwój bardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska technologii napędu, takich jak samochody hybrydowe i elektryczne.

Podsumowując, normy EURO stanowią kluczowy instrument w walce z zanieczyszczeniem powietrza pochodzącym z pojazdów samochodowych. Poprzez ustanawianie coraz bardziej rygorystycznych wymagań emisyjnych, przyczyniają się do ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego oraz stymulują rozwój nowych technologii napędu.

Strefy Czystego Powietrza

Od dawna jakość powietrza w dużych miastach stanowi problem, który nie tylko wpływa na zdrowie mieszkańców, ale także ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, stara się stawić czoła tej kwestii poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. W tym kontekście, Strefy Czystego Transportu, które mają wejść w życie w Polsce w 2024 roku, stanowią istotny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Dotychczas brakowało w Polsce uregulowań umożliwiających wprowadzenie ograniczeń w ruchu pojazdów na podstawie ich emisyjności. Dopiero od grudnia 2021 roku polskie prawo umożliwia wprowadzanie takich ograniczeń, a ich wdrożenie leży w gestii samorządów, które po zmianie ustawy podjęły starania nad tworzeniem własnych stref czystego transportu.

Najnowsze doniesienia informują, że Kraków jako pierwsze polskie miasto podjęło decyzję o wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu. Według planów, pierwsze ograniczenia wejdą w życie od połowy 2024 roku, a bardziej restrykcyjne przepisy zostaną wdrożone dwa lata później. W pierwszym etapie wprowadzenia Strefy, nie będą miały dostępu do miasta samochody osobowe o napędzie benzynowym, które nie spełniają normy Euro 1 oraz pojazdy z silnikami diesla poniżej normy Euro 2. W kolejnym etapie, od 2026 roku, ograniczenia obejmą jeszcze większy zakres pojazdów, w tym benzynowe poniżej normy Euro 3 oraz diesle poniżej normy Euro 5.

Ograniczenia ruchu pojazdów zostaną weryfikowane poprzez umieszczone na szybie pojazdu naklejki identyfikujące spełniane normy emisji. Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie elektronicznej weryfikacji uprawnień pojazdów do wjazdu i poruszania się w strefie. Kontrolę nad przestrzeganiem przepisów będą sprawować strażnicy miejscy, a za naruszenie przepisów przewidziane są sankcje finansowe.

Według analiz Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w pierwszym etapie dotknie zaledwie 2 procenta pojazdów, które poruszały się po Krakowie w grudniu 2021 roku. Jednakże do 2026 roku liczba pojazdów nie spełniających wymaganych norm emisji spadnie jeszcze bardziej, ponieważ wielu kierowców będzie się decydować na wymianę swoich pojazdów na nowsze i bardziej ekologiczne modele.

Warto zaznaczyć, że Kraków nie jest jedynym polskim miastem myślącym o wprowadzeniu Stref Czystego Transportu. Miasta takie jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Zabrze, Gliwice, Rzeszów, Bydgoszcz czy Gdańsk również rozważają podobne inicjatywy.

Strefy Czystego Transportu stanowią zdecydowany krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. Ich wprowadzenie wymaga dobrze skonstruowanych przepisów oraz współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, mieszkańcami i branżą transportową. Przykłady takich stref w innych krajach pokazują, że efektywna walka z zanieczyszczeniem powietrza może przynieść wymierne rezultaty i przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi i jakości życia w miastach.

W jaki sposób kierowcy mogą dbać o środowisko?

Kierowcy mają wiele sposobów, dzięki którym mogą przyczynić się do ochrony środowiska podczas korzystania z pojazdów. Oto kilka praktycznych sposobów, jak dbać o środowisko jako kierowca:

Wybór pojazdu o niskiej emisji
Przy zakupie nowego pojazdu warto wybrać model o niskiej emisji spalin lub w pełni elektryczny. Samochody hybrydowe, elektryczne i z wodorowymi ogniwami paliwowymi emitują znacznie mniej szkodliwych substancji niż tradycyjne pojazdy spalinowe.

Regularne przeglądy i konserwacja
Regularne przeglądy techniczne i konserwacja pojazdu zapewniają, że silnik pracuje efektywnie i emituje mniej zanieczyszczeń. Zadbany pojazd spala paliwo bardziej efektywnie, co przekłada się na niższą emisję szkodliwych gazów.

Unikanie zbędnych podróży
Planowanie trasy i ograniczanie zbędnych podróży pomagają zmniejszyć ilość przejechanych kilometrów oraz emisję spalin. Można także rozważyć korzystanie z transportu publicznego, roweru lub chodzenie na krótsze dystanse.

Unikanie zatorów i agresywnej jazdy
Unikanie agresywnej jazdy, takiej jak gwałtowne przyspieszanie i hamowanie, oraz unikanie zatorów może zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jazda w trybie ekonomicznym pozwala oszczędzać paliwo.

Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w oponach
Regularne sprawdzanie i utrzymywanie właściwego ciśnienia w oponach poprawia efektywność spalania paliwa. Nieprawidłowe ciśnienie prowadzi do większego oporu toczenia i większego zużycia paliwa.

Unikanie długiego pracy silnika na postoju
W sytuacjach, gdy oczekuje się dłużej niż przez chwilę, lepiej wyłączyć silnik. Długi postój z pracującym silnikiem powoduje niepotrzebną emisję spalin i zużycie paliwa.

Minimalizowanie używania klimatyzacji
Klimatyzacja może znacząco zwiększać zużycie paliwa. W miarę możliwości warto ograniczać jej używanie i korzystać z systemów wentylacyjnych.

Carpooling i dzielenie się pojazdem
Dzielenie się pojazdem z innymi pasażerami lub praktykowanie carpoolingu pomaga zmniejszyć liczbę pojazdów na drodze i emisję spalin.

Edukacja i świadomość
Regularna edukacja na temat ekologicznej jazdy oraz świadomość wpływu emisji spalin na środowisko może pomóc kierowcom podejmować bardziej zrównoważone decyzje podczas podróży.