W dzisiejszych czasach, kiedy walka ze zmianami klimatycznymi staje się coraz bardziej pilna, normy dotyczące emisji spalin są kluczowym elementem strategii redukcji zanieczyszczenia powietrza. W tym kontekście coraz większą uwagę przyciąga Norma Spalin EURO 7, będąca kolejnym krokiem w kierunku zmniejszenia emisji pojazdów silnikowych.

Ewolucja norm spalin: Od EURO 1 do EURO 7

Normy EURO to seria stopniowych ograniczeń emisji spalin dla pojazdów silnikowych wprowadzonych w Unii Europejskiej w celu poprawy jakości powietrza. Od wprowadzenia pierwszej Normy Spalin EURO 1 w 1992 roku, normy te stale ewoluowały, wymuszając na producentach samochodów wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych technologii, aby spełnić coraz bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące emisji.

Normy EURO 1 zostały wprowadzone w 1992 roku jako pierwsze regulacje dotyczące emisji spalin dla pojazdów w Unii Europejskiej. Miały one na celu ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM). Kolejne normy EURO, wprowadzane od 1996 roku, kontynuowały ten trend, ustanawiając bardziej rygorystyczne limity emisji.

Czym jest Norma Spalin EURO 7?

Norma Spalin EURO 7 to kolejny etap ewolucji regulacji dotyczących emisji spalin w Europie. Jej celem jest jeszcze bardziej drastyczne ograniczenie emisji związków szkodliwych, w tym tlenków azotu (NOx), cząstek stałych (PM), węglowodorów (HC) i dwutlenku węgla (CO), emitowanych przez pojazdy napędzane silnikami spalinowymi.

Główne cechy norm spalin EURO 7:

  • Ograniczenie emisji NOx: Norma Spalin EURO 7 ma na celu jeszcze bardziej restrykcyjne ograniczenie emisji tlenków azotu (NOx), które są jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza, przyczyniając się do smogu miejskiego i problemów zdrowotnych.
  • Redukcja emisji cząstek stałych: Wraz z ograniczeniem emisji NOx, Norma EURO 7 kładzie także nacisk na zmniejszenie emisji cząstek stałych (PM), które mają negatywny wpływ na jakość powietrza i zdrowie ludzi.
  • Surowe testy emisji: Norma EURO 7 ma wprowadzić jeszcze bardziej rygorystyczne procedury testowania emisji spalin, aby zapewnić, że pojazdy spełniają określone normy również w warunkach rzeczywistego użytkowania.
  • Wsparcie dla pojazdów elektrycznych: W miarę jak rozwija się technologia pojazdów elektrycznych, Norma EURO 7 może również wspierać przyspieszenie przejścia na bardziej ekologiczne formy transportu poprzez zachęcanie do inwestycji w pojazdy o zerowej emisji.

Norma spalin EURO 7 w 2024 roku

Od 2030 r. Unia Europejska będzie wymagała spełniania przez samochody zaostrzonych norm emisji – i to nie tylko spalin. W przypadku aut osobowych zadebiutuje nowy sposób pomiaru emisji szkodliwych substancji, co może wiele zmienić. Pod uwagę będzie nawet brana emisja pyłu z klocków hamulcowych.

Norma EURO 7 zamiast EURO 6

19 grudnia 2023 roku Rada Europy i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w kwestii przyszłej normy emisji Euro 7. Zastąpi ona obecną normę Euro 6, która została wprowadzona w 2015 r. Najczarniejszy dla producentów aut scenariusz znacznego zaostrzenia norm dla poziomu emisji poszczególnych zanieczyszczeń się nie ziścił. Zmieni się jednak więcej, niż można byłoby sądzić na pierwszy rzut oka. Jak informuje Parlament Europejski, w przypadku samochodów osobowych i dostawczych władze UE zgodziły się na utrzymanie obecnych limitów zanieczyszczeń. Ale zmieni się sposób pomiaru emisji.

Nowe normy i sposoby pomiarów

W przypadku obowiązującej normy Euro 6 przy pomiarze cząstek stałych bierze się pod uwagę te, które są nie mniejsze niż 23 nm (PM23). Po zmianach pomiar dotyczył będzie cząstek o średnicy nie mniejszej niż 10 nm (PM10). Dla niektórych samochodów będzie miało to ogromne znaczenie. W 2020 r. badania cytowane przez organizację Transport & Environment pokazały, że wzięcie pod uwagę ignorowanych dziś, mniejszych cząstek stałych, podnosi w badaniu laboratoryjnym ich emisję 11 – 184 proc. W zależności od sprawdzanego modelu auta.

W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów nastąpi już zmiana poziomu akceptowanych zanieczyszczeń. Warunki pomiarów zanieczyszczeń pozostaną jednak takie, jak do tej pory. Tu przytaczaną przez Parlament Europejski różnicą będzie limit szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu (NOx), który z 0,4 g/km spadnie do 0,08 g/km. Będzie to wymagało zastosowania przez producentów aut ciężarowych dodatkowych, skuteczniejszych sposobów filtrowania spalin.

Klocki hamulcowe pod lupą

Normy emisji EURO 7 przynoszą znaczące zmiany w kontroli emisji zanieczyszczeń wywoływanych przez pojazdy, obejmując nie tylko spaliny wydobywające się z rury wydechowej, ale również pyły generowane podczas hamowania. Dotychczasowe procedury homologacji samochodów nie uwzględniały tego aspektu, jednak Norma EURO 7 wprowadza nowe regulacje w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami Parlamentu Europejskiego, przyszła Norma EURO 7 będzie określać maksymalny poziom emisji pyłów PM10 z układu hamulcowego dla różnych rodzajów pojazdów. W przypadku pojazdów wyłącznie elektrycznych (BEV), limit ten wynosić będzie 3 mg/km, podczas gdy dla pojazdów z silnikiem spalinowym będzie to 7 mg/km. Dla samochodów dostawczych limit ten zostanie ustalony na poziomie 11 mg/km.

EURO 7 a samochody elektryczne

Nowa norma EURO 7 przynosi istotne zmiany w kontekście samochodów elektrycznych, zwłaszcza w zakresie minimalnej trwałości akumulatorów trakcyjnych. Obecnie obawa przed szybkim spadkiem pojemności baterii jest problemem dla osób zainteresowanych zakupem pojazdów elektrycznych. Jednakże, nowe przepisy postawione przez normę EURO 7 mają na celu rozwiązanie tego problemu poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących trwałości akumulatorów.

Zgodnie z nowymi przepisami, samochody elektryczne i hybrydowe będą musiały być wyposażane w baterie, które utrzymają przynajmniej 80% swojej pierwotnej pojemności po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów, oraz nie mniej niż 75% pojemności pierwotnej po pokonaniu 160 tysięcy kilometrów. To istotne kroki, które mają zapewnić użytkownikom większą pewność co do trwałości baterii i dłuższej żywotności pojazdów elektrycznych.

Ekologiczny paszport samochodu

Wprowadzenie tzw. “ekologicznego paszportu auta” ma na celu zapewnienie klientom kompleksowych informacji dotyczących efektywności środowiskowej pojazdu. Będzie to zawierało szczegółowe dane dotyczące emisji CO2, zanieczyszczeń, zużycia paliwa i energii elektrycznej, a także zasięgu przy napędzie elektrycznym i innych istotnych informacji. Dzięki temu użytkownicy będą mogli podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wyboru konkretnego modelu auta.